Biografia

Zbigniew Cichowski urodził się 18 listopada 1913r. w Jarocinie. Zmarł 13 sierpnia 1984r. w Tarnowskich Górach.

W latach 1929 – 1931 uczeń Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. W roku 1934 podejmuje dalszą naukę w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując absolutorium w roku 1939. W roku 1937 zostaje przyjęty na II rok Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie do wybuchu wojny studiuje u prof. Jarockiego i prof. Pieńkowskiego.

W okresie okupacji wywieziony na roboty przymusowe, pracuje w Blendax Werke w Meinz nad Renem. Po wojnie, w zależności od klimatu politycznego, pracuje w własnej firmie malarsko-dekoratorskiej lub zatrudnia się w przedsiębiorstwach  państwowych.

W latach 1952 – 1953 uczy rysunku w Liceum Męskim w Tarnowskich Górach. Nie wiąże się z żadną organizacją ani instytucją artystyczną PRL. Maluje dla przyjemności i przyjaciół.

Jego prace znajdują się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy oraz w zbiorach prywatnych na terenie Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec.